قلم مکنون


مدیر مسئول : رمضانی، حمید
زمینه فعالیت : كليات، زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : نیروگاه، 24 متری آیت اله کاشانی، ک. 21، پ. 30، صحافی حمید
صندوق پستی : ۳۷۱۵۱۹۴۷۵۷
تلفن : ۳۸۶۱۲۸۳۴
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۳/۱۱/۲۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار :
شماره پروانه نشر : ۷۲۱۱ موقت
پست الکترونیکی : ghalam.maknoon@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۵۲۷-۹۶۴],[۹۶۰۰۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : قلم مکنون

فهرست كتاب های ناشر