نوروزی


مدیر مسئول : نوروزی، حجت‌الله
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : گلستان - گرگان
نشانی پستی : خ. شهید بهشتی، پاساژ رضا، ط. همکف
صندوق پستی : ۴۹۱۶۶۷۵۳۶۹
تلفن : ۳۲۲۴۲۲۵۸ ، ۳۲۲۴۱۳۸۵
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۱/۱۴
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۲۲۲۰۰۲۷
شماره پروانه نشر : ۴۵۰۱ موقت
پست الکترونیکی : entesharate.noruzi@gmail.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۳۶۴-۶۰۰],[۴۴۹-۶۰۰],[۰۲-۶۲۲],[۱۵۱-۹۶۴],[۷۸۳۶-۹۶۴],[۸۶۰۲-۹۶۴],[۹۳۵۸۷-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۷۹
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : نوروزی

فهرست كتاب های ناشر