رازبان


مدیر مسئول : صالحی شهرکی، فردین
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : خ. صفائیه، پاساژ طلا، ط. روی همکف، پ. 12
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۳۳۳۸۹
تلفن : ۳۷۸۳۷۴۵۸ ، ۰۹۱۲۹۳۸۵۴۸۸
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۵/۰۸/۱۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۷۴۵۳۷۴
شماره پروانه نشر : ۴۹۲۷ موقت
پست الکترونیکی : nashrerazban@gmail.com
وب سایت : http://www.nashrerazban.com
شناسه شابك : [۸۴۸۳-۹۶۴],[۹۳۸۹۹-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۰
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : رازبان

فهرست كتاب های ناشر