مهر امیرالمومنین


مدیر مسئول : صبور، عباس
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : بلوار معلم، مجتمع ناشران، ط. ششم، پ. 622
صندوق پستی : ۳۷۱۵۶۹۹۷۳۴
تلفن : ۳۷۷۴۶۵۴۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۸/۱۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۸۳۸۰۵۳
شماره پروانه نشر : ۵۷۱۶ موقت
پست الکترونیکی : abbas.sabour@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۱۵۹-۹۶۴],[۸۱۷۳-۹۶۴],[۹۴۱۳۸-۹۶۴],[۹۹۰۴-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مهر امیرالمومنین

فهرست كتاب های ناشر