یاس زهرا (س)


مدیر مسئول : حکیم، لیث
زمینه فعالیت :
استان - شهرستان : قم - قم
نشانی پستی : گلزار شهید روحانی 9، پ. 68
صندوق پستی : ۳۷۱۵۸۷۴۶۶۳
تلفن : ۳۷۲۰۹۱۶۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۲/۰۱
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۳۷۲۰۹۱۶۶
شماره پروانه نشر : ۶۱۸۹ موقت
پست الکترونیکی : nashr_yaszahra@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۲۸۴۳-۹۶۴],[۸۱۸۵-۹۶۴],[۹۴۶۴۰-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۱
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : یاس زهرا (س)

فهرست كتاب های ناشر