آسیم


مدیر مسئول : علمی‌کتابفروش، کمال
زمینه فعالیت : زمينه‌هاي مختلف،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. مطهری، خ. میرعماد، خ. سیزدهم، پ. 13
صندوق پستی : ۱۵۸۷۷۷۷۱۱۱
تلفن : ۸۸۷۴۵۰۰۲ ، ۸۸۷۵۵۶۷۸ ، ۸۸۵۱۵۶۷۶
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۰۶/۰۵
نوع ناشر : خصوصی
دورنگار : ۸۸۷۵۵۶۷۸
شماره پروانه نشر : ۶۵۲۱ موقت
پست الکترونیکی : masoumeh.ghanbarpour@yahoo.com
وب سایت :
شناسه شابك : [۴۱۸-۹۶۴],[۸۲۷۷-۹۶۴],[۸۳۵۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۲
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : آسیم

فهرست كتاب های ناشر