مرکز نشر دانشگاهی


مدیر مسئول : ابراهیم آبادی، حسین
زمینه فعالیت : كتابهاي آموزشي و دانشگاهي،
استان - شهرستان : تهران - تهران
نشانی پستی : خ. ولیعصر، خ. شهید بهشتی، خ. خالد اسلامبولی، نبش ک. دهم
صندوق پستی : ۱۵۱۱۷۸۶۹۱۱
تلفن : ۸۸۷۱۹۵۸۰ ، ۸۸۷۱۹۵۸۴ ، ۸۸۷۱۹۵۸۲
تاریخ آخرین روزآوری اطلاعات : ۹۷/۱۰/۱۵
نوع ناشر : دولتی
دورنگار : ۸۸۷۲۵۹۵۰
شماره پروانه نشر : ۷۱۱۶ موقت
پست الکترونیکی : daftaretamin@yahoo.com
وب سایت : http://www.iup.ac.ir
شناسه شابك : [۰۱-۹۶۴]
تاریخ تأسیس : ۱۳۸۳
دارای دستگاه كارت خوان :
فهرست ناشران زیرگروه : مرکز نشر دانشگاهی

فهرست كتاب های ناشر