ورود ثبت نام

درباره ما

درباره ما
یاسر احمدوند | خانه کتاب و ادبیات ایران

رئیس هیئت امناء

یاسر احمدوند

مریم جدلی | خانه کتاب و ادبیات ایران

نایب رئیس هیئت امناء

مریم جدلی

علی اکبر اشعری | خانه کتاب و ادبیات ایران

عضو هیئت امناء

علی اکبر اشعری

محسن پرویز | خانه کتاب و ادبیات ایران

عضو هیئت امناء

محسن پرویز

سید محمود اسلامی | خانه کتاب و ادبیات ایران

عضو هیئت امناء

سید محمود اسلامی

عادل پیغامی | خانه کتاب و ادبیات ایران

عضو هیئت امناء

عادل پیغامی

علیرضا قزوه | خانه کتاب و ادبیات ایران

عضو هیئت امناء

علیرضا قزوه

علی محمد مودب  | خانه کتاب و ادبیات ایران

عضو هیئت امناء

علی محمد مودب

محمدرضا محمدخانی | خانه کتاب و ادبیات ایران

عضو هیئت امناء

محمدرضا محمدخانی

علی رمضانی | خانه کتاب و ادبیات ایران

دبیر و عضو هیئت امناء

علی رمضانی

علی رمضانی | خانه کتاب و ادبیات ایران

رئیس هیئت مدیره

علی رمضانی

محمد الهیاری | خانه کتاب و ادبیات ایران

عضو هیئت مدیره

محمد الهیاری

محمد خلج | خانه کتاب و ادبیات ایران

دبیر و عضو هیئت مدیره

محمد خلج

محمد فدایی | خانه کتاب و ادبیات ایران

عضو هیئت مدیره

محمد فدایی

علیرضا اسماعیلی | خانه کتاب و ادبیات ایران

عضو هیئت مدیره

علیرضا اسماعیلی

علی رمضانی | خانه کتاب و ادبیات ایران

مدیرعامل و رییس هیات مدیره

علی رمضانی

۶۶۴۱۵۲۰۶

سعید مجیدی | خانه کتاب و ادبیات ایران

دستیار ویژه و رئیس حوزه مدیر عامل

سعید مجیدی

91006363

محمد خلج | خانه کتاب و ادبیات ایران

معاون اداری و مالی

محمد خلج

66496967

حسین صفری | خانه کتاب و ادبیات ایران

معاون اقتصاد و فرهنگ

حسین صفری

۶۶۴۱۵۶۰۸

آزاده نظربلند | خانه کتاب و ادبیات ایران

معاون کتاب و فرهنگ

آزاده نظربلند

66496966

حامد محقق | خانه کتاب و ادبیات ایران

معاونت شعر و ادبیات داستانی

حامد محقق

66966155

غلامرضا طریقی | خانه کتاب و ادبیات ایران

مشاور مدیرعامل و مدیر امور فعالیتهای فرهنگی و اهل قلم

غلامرضا طریقی

مرتضی بریری | خانه کتاب و ادبیات ایران

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل

مرتضی بریری

۶۶۹۶۵۵۷۹

مجید صحاف | خانه کتاب و ادبیات ایران

مدیر تلویزیون اینترنتی کتاب

مجید صحاف

محمدمهدی شیخ صراف | خانه کتاب و ادبیات ایران

سردبیر خبرگزاری کتاب ایران

محمدمهدی شیخ صراف

66966206

موسی ایوبی | خانه کتاب و ادبیات ایران

مدیر امور مالی و بودجه

موسی ایوبی

داخلی 403

سید علی بخارایی زاده | خانه کتاب و ادبیات ایران

سرپرست امور اداری و ارزیابی عملکرد

سید علی بخارایی زاده

۶۶۴۱۵۲۶۲

حسین تیموری | خانه کتاب و ادبیات ایران

مدیر امور نمایشگاه ها

حسین تیموری

داخلی 310

یعقوب سعیدی | خانه کتاب و ادبیات ایران

مدیر امور پشتیبانی

یعقوب سعیدی

۶۶۴۱۵۱۰۰

امیر فرهانی | خانه کتاب و ادبیات ایران

سرپرست امور توزیع و فروش

امیر فرهانی

۸۸۳۱۸۶۵۳

ناصر میرزایی | خانه کتاب و ادبیات ایران

مدیر کتاب و انتشارات

ناصر میرزایی

داخلی 203

علی علی محمدی | خانه کتاب و ادبیات ایران

مدیر جشنواره های حوزه کتاب

علی علی محمدی

66966139

فرشید فرح خواه | خانه کتاب و ادبیات ایران

مدیر بانک اطلاعات و خدمات اطلاعاتی

فرشید فرح خواه

66496366