ورود ثبت نام

چند رسانه ای

گزارش های تصویری و ویدئویی فرهنگی

مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی

مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی | خانه کتاب و ادبیات ایران
ستاد خبری سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
1402/02/29

مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی
مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی | خانه کتاب و ادبیات ایران
ستاد خبری سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
1402/02/29

مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی
مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی | خانه کتاب و ادبیات ایران
ستاد خبری سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
1402/02/29

مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی
مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی | خانه کتاب و ادبیات ایران
ستاد خبری سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
1402/02/29

مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی
مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی | خانه کتاب و ادبیات ایران
ستاد خبری سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
1402/02/29

مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی
مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی | خانه کتاب و ادبیات ایران
ستاد خبری سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
1402/02/29

مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی
مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی | خانه کتاب و ادبیات ایران
ستاد خبری سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
1402/02/29

مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی
مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی | خانه کتاب و ادبیات ایران
ستاد خبری سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
1402/02/29

مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی
مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی | خانه کتاب و ادبیات ایران
ستاد خبری سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
1402/02/29

مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی
مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی | خانه کتاب و ادبیات ایران
ستاد خبری سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
1402/02/29

مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی
مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی | خانه کتاب و ادبیات ایران
ستاد خبری سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
1402/02/29

مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی
مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی | خانه کتاب و ادبیات ایران
ستاد خبری سی و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
1402/02/29

مروری بر فعالیت های اطلاع رسانی
پر بازدیدها
بازدید 32058
خرید کتاب از کتابفروشی ها با یارانه دولت آغاز شد

برای مشاهده کلیک کنید

بازدید 29599
آخرین اطلاعیه موسسه خانه کتاب و ادبیات ایران پیش از ثبت نام ناشران برای شرکت در نمایشگاه مجازی کتاب

برای مشاهده کلیک کنید

بازدید 19391
مبلغ یارانه اعتباری خرید کتاب برای اعضای هیئت علمی، دانشجویان و طلاب اعلام شد/ اختصاص یارانه از 17 اردیبهشت

برای مشاهده کلیک کنید

بازدید 11663
آغاز فعالیت سامانه فروش کتاب

برای مشاهده کلیک کنید

بازدید 8106
چگونه از یارانه اعتباری خرید کتاب در نمایشگاه کتاب استفاده کنیم؟

برای مشاهده کلیک کنید