گزارش تصویری


 

هفتمین روز نمایشگاه بین ا ...

هفتمین روز نمایشگاه بین اللملل ...

هفتمین روز نمایشگاه بین اللمللی كتاب تهران از نگاه دوربین (1)
 

هفتمین روز نمایشگاه بین ا ...

هفتمین روز نمایشگاه بین اللملل ...

هفتمین روز نمایشگاه بین اللمللی كتاب تهران از نگاه دوربین
 

ششمین روز نمایشگاه بین ال ...

ششمین روز نمایشگاه بین اللمللی ...

ششمین روز نمایشگاه بین اللمللی كتاب تهران از نگاه دوربین (1)
 

ششمین روز نمایشگاه بین ال ...

ششمین روز نمایشگاه بین اللمللی ...

ششمین روز نمایشگاه بین اللمللی كتاب تهران از نگاه دوربین
 

خدمات رفاهی سی و سومین نم ...

خدمات رفاهی سی و سومین نمایشگا ...

خدمات رفاهی سی و سومین نمایشگاه بین المللی كتاب تهران
 

پنجمین روز نمایشگاه بین ...

پنجمین روز نمایشگاه بین الملل ...

پنجمین روز نمایشگاه بین المللی كتاب تهران از نگاه دوربین
 

چهارمین روز نمایشگاه بین ...

چهارمین روز نمایشگاه بین الملل ...

چهارمین روز نمایشگاه بین المللی كتاب تهران از نگاه دوربین
 

سومین روز نمایشگاه بین ال ...

سومین روز نمایشگاه بین المللی ...

سومین روز نمایشگاه بین المللی كتاب تهران از نگاه دوربین (1)
 

سومین روز نمایشگاه بین ال ...

سومین روز نمایشگاه بین المللی ...

سومین روز نمایشگاه بین المللی كتاب تهران از نگاه دوربین
 

پایان دومین روز نمایشگاه ...

پایان دومین روز نمایشگاه بین ا ...

پایان دومین روز نمایشگاه بین المللی كتاب تهران
 

گشت و گذار در دومین روز ن ...

گشت و گذار در دومین روز نمایشگ ...

گشت و گذار در دومین روز نمایشگاه بین المللی كتاب تهران 1
 

گشت و گذار در دومین روز ن ...

گشت و گذار در دومین روز نمایشگ ...

گشت و گذار در دومین روز نمایشگاه بین المللی كتاب تهران
 

پایان روز اول نمایشگاه

پایان روز اول نمایشگاه

پایان روز اول نمایشگاه
 

نشست معاون سیما و مدیران ...

نشست معاون سیما و مدیران جدید ...

نشست معاون سیما و مدیران جدید شبكه‌های تلویزیونی با مسئولان نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران
 

ساعات ابتدایی اولین روز ن ...

ساعات ابتدایی اولین روز نمایشگ ...

ساعات ابتدایی اولین روز نمایشگاه كتاب تهران در قاب عكاسان
 

غرفه قطر مهمان ویژه سی‌وس ...

غرفه قطر مهمان ویژه سی‌وسومین ...

غرفه قطر مهمان ویژه سی‌وسومین دوره نمایشگاه بین‌المللی كتاب تهران در بخش بین‌الملل نمایشگاه