نخستين نمايشگاه مجازي قرآن كريم با شعار" قرآن؛ كتاب رشد و رويش" برگزار مي‌شود.

بازگشت