برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

نویسندگی برای مطبوعات و رسانه‌های الکترونیک


۵۱۲ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۲۰۰۰ نسخه ISBN: 978-964-376-874-4
تاریخ نشر:۸۸/۱۰/۱۶ قیمت :۷۵۰۰۰ ریال
كد دیویی:۸۰۸.۰۶۶۰۷
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
رادیو و تلویزیون نه تنها شریک لحظه‌های زندگی افراد است و با پیام‌های فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و... خود، مسیر زندگی و سمت و سوی تحولات آن را به آنان نشان می‌دهد، بلکه به مثابة یک منبع اطلاعاتی پایان‌ناپذیر، اخبار و اطلاعات گوناگون را نیز در اختیار مخاطبان خود قرار می‌دهد. موضوع ضروری فراروی رسانة ملی، در حوزه‌های نظری، عملی و فن‌شناختی تولید و نشر اخبار، خروج از دایرة تنگ شیوه‌ها و فنون قدیمی و سنتی با تاکید بیش‌تری مطرح می‌شود. نگارنده در کتاب حاضر، سعی دارد به همة افرادی که در هر مرحله از زندگی خود می‌خواهند وارد حوزة مطبوعات شوند، کمک کند و پشتیبان روزنامه‌نگارها‌ی شاغلی باشد که می‌خواهند حیطة کارشان را گسترش دهند.


كتاب قبلی كتاب بعدی