برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

درباره‌ی تئاتربودگی


۲۶۴ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۱۰۰ نسخه ISBN: 978-964-243-276-9
تاریخ نشر:۸۹/۰۳/۱۸ قیمت :۶۴۰۰۰ ریال
كد دیویی:۷۹۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
تئاتر بودگی عبارت است از: آمیزش داستان و بازنمایی در فضای دیگری که در آن مشاهده‌گر و مشاهده شونده رودرو می‌شوند و تئاتر بهترین جای جلوة این رابطه است. در واقع تئاتر بودگی بنیان کلی پدیدة تئاتر است، گرچه این کلمه امروزه بی‌آنکه تعریف روشنی داشته باشد در کاربردهای مختلف محققان، هنرمندان و دیگران تعمیم داده شده است. تمام افرادی که به شکلی با این مفهوم سروکار دارند، می‌دانند که تئاتری بودن مفهومی گسترده است که بنا به فرد، زمینة هنری، فرم زیباشناسی و حتی به نحو تعمیم یافته‌تری، بسته به فرهنگ تغییر می‌کند. به هر حال، جدا از مجموعة خصوصیات مشخص کنندة بازی تئاتری، تئاتر بودگی کنشی است که تمام طیف‌های اجرای نمایشی از کار هنرمند خالقِ تئاتر بودگی، تا تماشاگری که آن را در می‌یابد و به آن معنا و موجودیت می‌بخشد را شامل می‌شود. در کتاب حاضر، مقالاتی در موضوع تئاتر بودگی ارائه شده است. این مقاله‌ها در چهارچوب عنوان‌هایی چون: تئاتر بودگی خصیصة زبان تئاتری؛ تئاتر بودگی و تن؛ تئاتر بودگی و اجراپذیری؛ تئاتر بودگی و علوم شناختی و... مطرح و بررسی شده است.


كتاب قبلی كتاب بعدی