برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

اسلام، ایران و امپریالیسم: مجموعه 2 مصاحبه و یک مقاله از بن‌بلا


۴۸ صفحه - چاپ ۱ - ISBN:
تاریخ نشر:۶۰/۰۱/۰۱ قیمت :۵۰ ریال
كد دیویی:۲۹۷.۹۱۶۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب


كتاب قبلی كتاب بعدی