برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

خاطرات مرتضی کاشانی


۴۵۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۵۰۰ نسخه ISBN: 978-964-419-526-6
تاریخ نشر:۹۰/۰۸/۰۷ قیمت :۷۳۰۰۰ ریال
كد دیویی:۹۵۵.۰۸۲۴۰۴۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
موضوع کتاب حاضر، خاطرات مرتضی کاشانی از فعالان سیاسی دورة پهلوی و عضو تشکیلات حزب زحمتکشان است. این کتاب در فصل‌های اولیه به معرفی این شخصیت و بیوگرافی او می‌پردازد. سپس رویدادهایی را که باعث شروع فعالیت‌های سیاسی این شخصیت شده‌اند بیان کرده، فراز و فرودهای سیاسی دوره فعالیت وی را بازنمایی می‌کند. در ادامه، نهضت ملی شدن صنعت نفت و چگونگی تشکیل حزب زحمتکشان و فعالیت‌های این شخصیت در دوره حکومت مصدق را شرح می‌دهد. نگارندة کتاب، همچنین دیگر فعالیت‌های سیاسی او در دوره‌های مختلف تاریخی تا انقلاب اسلامی را ذکر می‌کند. هدف از نگارش این کتاب آشنایی با چگونگی تشکیل «حزب زحمتکشان» و فعالیت‌های آن، به ویژه فعالیت‌های «دکتر بقایی» بر ضد مصدق و نهضت ملی شدن صنعت نفت است.


كتاب قبلی كتاب بعدی