برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

زنان، اشتغال و ساختار خانواده


۱۴۲ صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ ۱ - ۱۰۰ نسخه ISBN: 978-600-8844-82-2
تاریخ نشر:۹۷/۰۹/۱۲ قیمت :۲۵۰۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۳۱.۴۱۲۵۰۹۵۵
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
کتاب حاضر، نتيجه تحقيقي است که به روش پيمايشي با تکميل پرسشنامه توسط ۷۰ پاسخگوي زن (شاغل، خانه‌دار) انجام شده که نمونه‌ها به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب‌شده؛ متغير مستقل تحقيق (اشتغال زنان) و متغير وابسته (ميزان آگاهي نگرش زنان، تعداد فرزندان خانواده، افزايش رقابت بين زوجين، منزلت زن، ميزان همکاري و تقسيم وظايف بين خانواده، رقابت بين زوجين) بودند. داده‌ها در سطوح آماره توصيفي و استنباطي تجزيه‌وتحليل شدند.


كتاب قبلی كتاب بعدی