برای خرید كتاب و مشاهده اطلاعات ناشر به صفحه ناشر مراجعه نمایید

چشم‌انداز جامعه مدنی در خاورمیانه


۳۷۰ صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ ۱ - ۵۰۰۰ نسخه ISBN: 964-6818-27-7-
تاریخ نشر:۷۹/۰۸/۲۹ قیمت :۱۶۰۰۰ ریال
كد دیویی:۳۰۶.۲
زبان كتاب:فارسی محل نشر:تهران - تهران

معرفی مختصر كتاب
در کتاب حاضر طی چند مقاله چگونگی تحقق جامعه مدنی در خاورمیانه شرح و ارزیابی می‌شود .عناوین مقالات به این شرح است" :بنیادهای جامعه مدنی در خاورمیانه/ جیلیان شویدلر"، "آینده جامعه مدنی در خاورمیانه/ آگوست ریچارد نورتن"، "دمکراسی در خاورمیانه/ هیتر دیگان"، "معرفت‌شناسی جمهوری و گفتمان‌های اسلامی در ترکیه دهه 1990/ آیز کایدوغلو"، همچنین سه مقاله از رسول افضلی با این عناوین" :موانع مشترک شکل‌گیری جامعه مدنی در خاورمیانه"، "مقاومت گفتمانی و عدم شکل‌گیری مشارکت سیاسی و اجتماعی در ایران "و "اصلاحات اقتصادی و چالش مشروعیت سیاسی در خاورمیانه و رژیم‌های عرب ."


كتاب قبلی كتاب بعدی